41. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Opublikowano Czerwiec 12, 2018 przez Admin Strony w Wydarzenia
plakat-2018-700

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

 

W Roku, w którym dziękujemy Panu Bogu i ludziom za dar wolnej Ojczyzny, w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości pragniemy zwyczajem lat ubiegłych wyruszyć na pielgrzymi szlak z Rzeszowa na Jasną Górę. Czynimy to w duchu odpowiedzialności za nasz wspólny dom ojczysty już po raz 41., w dniach od 4 do 13 sierpnia niosąc pomoc Kościołowi, Ojcu Świętemu i Ojczyźnie. Hasłem tegorocznego pielgrzymowania będą słowa „ODNÓW OBLICZE”.

 

Zapraszamy do pielgrzymowania z grupą św. Kazimierza!

 

Przez dziesięć dni rekolekcji w drodze będziemy prosić Ducha Świętego, aby odnawiał nasze oblicza, oblicza naszych rodzin, miejscowości i parafii. Za św. Janem Pawłem II będziemy wołać, by Duch Święty odnowił także oblicze naszej Ojczyzny i całego świata. Będziemy to czynić za przyczyną Maryi – Królowej Polski, która jako pierwsza pozwoliła Duchowi Świętemu przemienić swoje oblicze i z łaskami słynącego obrazu na Jasnej Górze wzywa nas do tej cudownej przemiany.

 

Piesza pielgrzymka to przede wszystkim niepowtarzalna okazja do otworzenia się na działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Codzienna wędrówka w grupie pątników – wypełniona Eucharystią, modlitwą, śpiewem, chwilami zadumy nad rozważanym Słowem Bożym – pozwala na nowo rozpalić w sercu płomień wiary, o który powinniśmy się troszczyć na każdym etapie naszego życia. Jednocześnie pielgrzymka pozwala na nowo odkryć piękno świata. W końcu – czas pielgrzymki – to również wspaniała możliwość do budowania nowych relacji z innymi ludźmi, którzy idąc wspólnie na Jasną Górę uczestniczą w swoistych rekolekcjach w drodze.

 

Nasze wędrowanie do stóp Czarnej Madonny nie będzie zatem tylko kroczeniem przed siebie, ale będzie głoszeniem innym ludziom orędzia o Bogu, który ma moc odmieniać ludzkie oblicza. Podczas drogi wsłuchiwać się będziemy w konferencje, które pomogą nam odkrywać Osobę Ducha Świętego i Jego działanie w życiu konkretnych osób związanych z naszą Ojczyzną. A wszystko to po to, abyśmy jeszcze lepiej mogli przeżywać sakrament pokuty i pojednania, w którym Bóg Miłosierny odmienia nasze oblicza. Pragniemy także, aby codzienne świadectwo naszej wiary nie wypływało tylko z przyswojonej kiedyś teorii, ale przede wszystkim z bezpośredniego doświadczenia Bożej Miłości. Pragniemy, aby wszyscy, którzy zobaczą naszą więź z Bogiem, zostali do Boga pociągnięci i przez Niego umocnieni.

 

Drodzy siostry i bracia! Zróbcie więc wszystko, co tylko w waszej mocy, aby pójść na pielgrzymkę. Decyzję można podjąć nawet przed samym wyjściem! W tym szczególnym Roku nie może zabraknąć was na pątniczym szklaku, którym od wielu lat w stronę Jasnej Góry podążają nasi rodacy z różnych zakątków naszego kraju. Niech to będzie wyjątkowy czas na podładowanie naszych duchowych akumulatorów, zawarcia nowych znajomości, przeżycia świetnej przygody i odkrycia Bożego oblicza w drugim człowieku.

 

W Pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto zgłosi swój udział. Udział nieletnich jest możliwy według następujących zasad:

  • w wieku do lat 16 – w towarzystwie i pod opieką osoby dorosłej;
  • w wieku 16 – 18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.

Zapisy na pielgrzymkę rozpoczynają się od 3. niedzieli czerwca. Każdy pielgrzym zapisuje się w swojej parafii, a następnie składa kartę zgłoszeniową u Księdza Przewodnika Grupy (kartę można pobrać ze strony internetowej pielgrzymki).

 

Narzeczeni, którzy chcieli by podczas pielgrzymki zawrzeć sakramentalne małżeństwo, winni zgłosić swój zamiar odpowiednio wcześniej swojemu  Księdzu Przewodnikowi. Spotkanie dla nich odbędzie się 8 VII 2018 r. o godz. 14:00 w parafii pw. Św. J.S. Pelczara w Rzeszowie (Pobitno).

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy do duchowego pielgrzymowania tych, którzy nie mogą fizycznie wyruszyć na trasę ze względu na podeszły wiek, chorobę, brak urlopu czy inne przeszkody, a chcieliby mieć w pielgrzymce swój udział. Duchowe uczestnictwo w pielgrzymce polega na wypełnianiu – stosownie do możliwości – choćby niektórych pielgrzymkowych praktyk religijnych (np. uczestnictwo we Mszy św., odmówienie cząstki Różańca, odprawienie Drogi Krzyżowej) oraz ofiarowaniu swych trudów w tych intencjach, w jakich odbywa się pielgrzymka. Pomocą w duchowym pielgrzymowaniu są audycje i transmisje w Katolickim Radiu VIA oraz grupa duchowych pielgrzymów bł. ks. Jana Balickiego.

 

Szczegółowych informacji dotyczących pielgrzymki udzielają Księża Przewodnicy poszczególnych grup.

 

Facebook