Co Pan Jezus mówi o różańcu?

Opublikowano Październik 1, 2022 przez Admin Strony w Aktualności
rozaniec

Czułam się bardzo zmęczona i powiedziałam: Panie Jezu Chryste, czy ja zawsze muszę tak długo modlić się? A Pan Jezus stanął przede mną, piękny, w białej szacie i powiedział bardzo poważnie i ze smutkiem: A czy ty choć wiesz, co ty robisz? Nie, Panie, odpowiedziałam, tak zwyczajnie modlę się i modlę.

 

Wówczas Pan Jezus zaczął mi tłumaczyć tak: Każda modlitwa jest miła Bogu, nawet wówczas, gdy nie pragniesz jej, ale odmawiasz. Modlitwą tą układasz ścieżkę z najpiękniejszych kwiatów do Serca Mojego.

 

Różaniec święty jest zawsze rozkoszą, duszy Mojej, przedstawia się przede Mną jako najwonniejsze kadzidło, kładzie się przed ołtarzem Trójcy Przenajświętszej.

 

Ale nie odmawiaj pacierzy bezmyślnie, byle jak najwięcej. Musisz wiedzieć do kogo mówisz, co przedstawiasz, o co prosisz.

 

W świętym Różańcu nie tylko chwalisz Matkę Moją Najświętszą Dziewicę, Jej światłość przeczystą. Ją Bóg stworzył i umieścił na wieki, od początku, od założenia Namiotu świętego. W tych modlitwach wychwalasz Jej błogosławieństwo, na które Ona tak bardzo zasłużyła i którego Ona, Najświętsza Panna Maryja, Matka Moja i Matka was wszystkich, tak szczodrze udziela każdej matce spodziewającej się nowonarodzonego dziecka i tak drży o poczęte życie, by je matki ziemskie nie zgubiły i nie czyniły okrutnej zbrodni. Różaniec, córko Moja jest najpiękniejszym bukietem wonnych kwiatów, bo w nim uwielbiasz i wychwalasz Imię Trójcy Przenajświętszej. Czy wiesz, co się dokonuje wtedy w Niebie? Wszyscy Święci i Aniołowie równocześnie składają hołd i głosem uwielbienia mówią: Chwalebny jesteś na wieki, Święty, Święty, Święty Boże w Trójcy Przenajświętszej.

 

A modlitwa ,,Ojcze nasz” wzbudza w potężnym i wielce sprawiedliwym Sercu Boga Ojca miłość, miłość do ciebie i do wszelkiego stworzenia. Bo nawet ziemski ojciec, na słowo „ojcze” nie tylko drgnie, ale i słucha dziecka. A Bóg Ojciec nie tylko słucha, ale rozlewa na ciebie i na cały świat swoją miłość i wielkie łaski. A nosicielem tych łask jest Święty Duch Boży. Czy ty wiesz, co czekało ludzkość już kilka razy? Jak wielki ogrom zła jest na ziemi, a jak mało modlitwy przebłagalnej? Kilka razy zguba wieczna wisiała nad światem. To ta święta modlitwa Różańcowa łamie plany złego ducha, niszczy piekielną moc Ufaj więc i módl się i nie mów, ze to jest zwyczajna modlitwa. Każda modlitwa jest święta i ma moc usunięcia złych mocy. A Różaniec święty jest to wielka i wzniosła modlitwa. Całe piekło drży, gdy słyszy modlitwę Świętego Różańca. A gdy ludzie odmawiają gromadnie z wielką uwagą Różaniec święty, wszystkie złe duchy są jak gdyby targane przez chorobę epileptyczną, zatykają sobie uszy, wrzeszczą, nie mogą znieść tej modlitwy. To jest wierne!

 

Wielkie pognębienie i zamęt wprowadza procesja z Przenajświętszym Sakramentem. Czy to będzie procesja w kościele, czy na zewnątrz kościoła, wówczas to, wszystkie złe moce i szatani zostają wtrąceni do piekła, tarzają się i muszą wymawiać: „Bądź pochwalony Wielki Chryste”. Przenajświętszy Sakrament w czasie procesji oślepia wszelkie złe moce i strąca je do piekieł. Podobne działanie ma modlitwa Różańca Świętego. A więc módlcie się i nie ustawajcie w swoich modlitwach.

 

Błogosławię was wszystkich, niech spocznie pokój na twojej Ojczyźnie, twojej rodzinie i na tobie. Błogosławieństwo i łaska Boga Wszechmogącego niech zawsze panuje nad wami. Amen

 

 

Śledząc wielowiekowe dzieje modlitwy różańcowej, nie sposób nie zauważyć znaków, którymi Boża opatrzność potwierdzała jej wartość i skuteczność. Do najbardziej wymownych należą objawienia Matki Bożej, która w ciągu dwóch ostatnich stuleci wiele razy przychodziła na ziemię, nie mając w swych dłoniach nic prócz różańca. Potwierdza to, że dla Maryi wśród różnych modlitw do Niej zanoszonych nie ma milszej i cenniejszej niż różaniec.

 

Maryja zachęca do odmawiania różańca nie tylko swoim udziałem w tej modlitwie, ale także usilnymi prośbami. Podczas wszystkich objawień w Fatimie Matka Boża prosiła dzieci, aby codziennie odmawiały różaniec. Polecała im także intencje, w jakich mają się modlić. Dotyczyły one spraw najważniejszych: pokoju na świecie, rychłego zakończenia wojny, zadośćuczynienia za grzechy i nawrócenia grzeszników. „Módlcie się, módlcie się wiele – prosiła Matka Najświętsza. – Czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, gdyż nie ma nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił”. Z prośbą o codzienne odmawiane różańca Maryja zwracała się także podczas objawień w Gietrzwałdzie. „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec” – powiedziała podczas jednej z pierwszych wizji. Później powtarzała tę prośbę wielokrotnie. Natomiast jej ostatnie słowa brzmiały: „Odmawiajcie gorliwie różaniec”. Kiedy dzieci w Gietrzwałdzie zwracały się z licznymi prośbami, które przekazali im różni ludzie, w każdym przypadku Maryja uzależniała ich spełnienie od gorliwego odmawiania różańca. „Czy chorzy będą uzdrowieni?” – pytały dziewczynki w Gietrzwałdzie. „Odmawiajcie różaniec” – brzmiała odpowiedź. „Czy smutni będą pocieszeni?” „Odmawiajcie różaniec”. „Oto tam płacze żona i matka, bo mąż i ojciec oddają się pijaństwu, gdzie szukać ratunku?” „Odmawiajcie różaniec”. „Oto zamknięte kościoły, wywieziono kapłanów”. „Odmawiajcie różaniec”. Jeżeli więc w tych sytuacjach polecała odmawiać różaniec – oznacza to, że jest on skutecznym ratunkiem w każdym utrapieniu, w każdej niedoli, we wszystkich trudnościach duchowych i ludzkich słabościach. Dobitnie potwierdzają to słowa siostry Łucji z Fatimy: „W życiu ludzkim nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać za pomocą modlitwy różańcowej”. (fragment)

 

źródło: www.apostol.pl

Facebook