Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ

Wizyta Sióstr Sercanek

Pewna stabilizacja pozwala, aby z dystansem spojrzeć na swoje życie i zastanowić się, co jest w nim istotne. Może już czas na pogłębienie duchowości przez nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które jest dopełnieniem pobożności Eucharystycznej, ale również pozwala poświęcić więcej czasu na modlitwę i medytację nad Słowem Bożym?

 

Jeśli jakieś okoliczności życia spowodowały, że jego sens się zatracił i brniesz w beznadziei – jest jeszcze czas, by zwrócić się do Jezusa. Zwykły wpis do Straży Honorowej NSPJ może być początkiem nawrócenia i drogi pełnej nadziei. On z otwartym i miłosiernym Sercem czeka na Ciebie.

 

Wystarczy wybrać jedną godzinę w ciągu dnia i bez zmian w codziennych zajęciach przeżywać ją głębiej, wychwalając Pana i wynagradzając Mu za cierpienia i zniewagi, jakich doznaje od współczesnego świata. W ten sposób, z godziny na godzinę coraz wyżej wspinać się będziesz po wąskiej i stromej ścieżce do świętości. Godzina Obecności Ci w tym pomoże.

Zaufaj więc Jezusowi i pozwól Mu się kochać! To wspaniałe przeżycie duchowe przyniesie Ci wielką radość i nadzieję, ale także pozwoli odkryć prawdziwe ideały oraz doświadczyć szczęścia.

 

PARAFIALNY ODDZIAŁ ARCYBRACTWA STRAŻY HONOROWEJ

Parafialny Oddział Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ powstał w 2008 r. Aktu założycielskiego dokonał ks. Mieczysław Barć mianując zarazem ks. proboszcza Stanisława Boratyna Opiekunem Straży Honorowej. W czasie tej uroczystości został poświęcony Zegar Straży Honorowej, a w jego tarczy wpisano ok. 250 chętnych osób chcących wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa. W tym celu członkowie Straży wybrali sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć, myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną miłość. Symboliczne zapisanie na Zegarze Straży było znakiem podjętego zobowiązania do uświęcenia wybranej Godziny Obecności, a następnie całego życia. Zawsze w pierwsze czwartki miesiąca dokonywane było losowanie biletów zelatorskich, zawierających wskazówki ascetyczne na dany miesiąc. Oprócz codziennej Godziny Obecności, członkowie często nawiedzali i adorowali Najświętszy Sakrament oraz brali udział w Ofierze Eucharystycznej – z Komunią św. wynagradzającą, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca i w czasie nabożeństw eucharystycznych, sprawowanych w duchu zadośćuczynienia Sercu Zbawiciela za wyrządzone Mu zniewagi w Najświętszym Sakramencie.

 

Realizacja celów i zadań Arcybractwa możliwa jest przez stałą formację jego członków. Chcąc „ożywić” wspólnotę, Ośrodek Straży Honorowej NSPJ powstały przy naszej parafii został zarejestrowany w dyrekcji Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa u sióstr Wizytek w Krakowie 22 lutego 2015 r. Do Księgi Wpisowej oraz Księgi Arcybrackiej zostało zgłoszonych 22 członków, którzy prócz istniejących już obowiązków, dodatkowo podjęli się wspólnej, godzinnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem zawsze w pierwszy piątek miesiąca, aby wynagradzać Bożemu Sercu zranionemu naszymi grzechami. Pod kierunkiem ks. proboszcza Stanisława Boratyna oraz przy pomocy ks. wikariusza Kamila Sowy, zapoczątkowane zostały również spotkania formacyjne, które odbywają się raz w miesiącu w Domu Parafialnym. Służą one formacji duchowej i intelektualnej, omówieniu bieżących spraw i nakreśleniu planu na kolejny miesiąc.

 

 

 HISTORIA STRAŻY HONOROWEJ NSPJ W POLSCE

Już po kilku latach od czasu powstania w Bourg-en-Bresse we Francji (13 marca 1863 r.), Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa zawitała również do Polski, dzięki Siostrom Wizytkom, sprowadzonym do Warszawy przez królową Marię Ludwikę Gonzagę w 1654 r., a następnie w 1681 r. do Krakowa przez biskupa Jana Małachowskiego. Niemalże na bieżąco były one informowane o objawieniach w Paray-le Monial. Dzięki matce Katarzynie Krystynie Branickiej krakowski konwent stawał się ośrodkiem czci i miłości Serca Jezusowego, a za czasów matki Franciszki Szembekówny zaczął promieniować nabożeństwem także poza mury klasztorne.

 

W 1718 r. w kościele Sióstr Wizytek zostało założone jedno z pierwszych w Polsce Bractw Najświętszego Serca logo-strazowe-polskie-napisy-bez-tla-250x250Jezusowego. Z tej okazji zakonnice przygotowały intronizację Bożego Serca z uroczystą procesją. „Wzięły w niej udział liczne rzesze wierzących krakowskiego grodu. Trasa prowadziła z kościoła Mariackiego do kościoła Sióstr Wizytek. Kroniki klasztoru przekazują barwny, szczegółowy opis tej procesji. Odprawiano ją rzeczywiście z wielką okazałością. Pomyślana ona jednak była przede wszystkim jako publiczne, wspólne wyznanie wiary i czci dla Serca Jezusowego”(S. Jarzyna, Trzysta lat działalności SS. Wizytek w Krakowie, 1983).

 

Nie dziwi więc fakt, że Straż Honorowa, zaledwie w kilka lat po powstaniu we Francji znalazła podatny grunt również na ziemiach polskich. Do Bractwa powstałego w Krakowie w 1868 r. zapisały się na początku wszystkie zakonnice klasztoru Nawiedzenia oraz ich uczennice.

 

Gdy w styczniu 1869 r. zostało ono kanonicznie zatwierdzone przez biskupa Antoniego Gałeckiego, ówczesnego administratora diecezji krakowskiej, klasztor Wizytek w Krakowie „stał się jednocześnie główną siedzibą tej Wspólnoty dla całej Polski, mimo że podzielonej na trzy zabory” (J. Pluta, Cześć, Miłość, Wynagrodzenie Sercu Jezusa, 2001).

 

Bardzo szybko wszczęto starania o przekształcenie Bractwa w Arcybractwo, lecz z różnych względów (zabory, pierwsza wojna światowa, itp.) na zatwierdzenie trzeba było czekać aż do 19 stycznia 1919 r. Aktu wyniesienia do tej godności dokonał papież Pius XI. W tym czasie działalność statutowa rozwijała się nadzwyczaj prężnie, przy dużym zaangażowaniu siostry dyrektor Marii Józefy Twarowskiej, późniejszej przełożonej klasztoru.

 

Członkowie Straży tworzyli liczne grupy modlitewne, adorowali Najświętszy Sakrament podczas pierwszopiątkowych liturgii. Celom statutowym były także podporządkowane wszelkie działania informacyjne, wydawnicze i korespondencyjne.

 

Nieocenionym narzędziem apostolskiego oddziaływania stało się arcybrackie czasopismo „Wiadomości o Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa”.

 

Wciąż wzrasta liczba członków Straży Honorowej NSPJ, którzy stają się często organizatorami lub współorganizatorami nabożeństw i uroczystości religijnych w parafiach. Włączając się w przygotowanie oprawy liturgicznej, wspomagają oni swoich duszpasterzy, należą do rad parafialnych oraz wykonują posługi charytatywne na rzecz wspólnot parafialnych.Pierwszy numer ukazał się w 1921 r.
Druga wojna światowa, a następnie okres rządów komunistycznych brutalnie przerwały na pół wieku czas nieskrępowanej działalności apostolskiej i formacyjnej  Arcybractwa w Polsce, niemniej siostry podejmowały działania konspiracyjne, narażając się często na utratę wolności. Dopiero w 1986 r. mogła się odbyć pierwsza ogólnopolska pielgrzymka Arcybractwa na Jasną Górę. W roku 1991 wznowiono też publikację „Wiadomości Straży Honorowej NSPJ”. Obecnie ukazują się one w nakładzie 7300 egzemplarzy, rozsyłanych nie tylko do ośrodków na ternie całego kraju, ale również polonijnych. Spośród innych wydarzeń Arcybractwa należy wspomnieć autokarową pielgrzymkę do Rzymu w 1992 r., udział duchowy oraz materialny w 46. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym we Wrocławiu (Arcybractwo przygotowało „Księgę darów duchowych”, 5 monstrancji w futerałach oraz 5 wyhaftowanych welonów), w Ogólnopolskich Kongresach Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, a w 2006 r. pielgrzymkę do Francji śladami kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

JAK PRZEŻYĆ GODZINĘ OBECNOŚCI PRZY SERCU JEZUSA

(wskazówka s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud, Założycielki)

 

Z chwilą wybicia godziny należy się na moment skupić, uczynić znak krzyża, stając w duchu u stóp Chrystusa utajonego w świętym Przybytku Ołtarza i odmówić modlitwę Ofiarowania Godziny Straży. To wszystko można wykonać w przeciągu kilku minut. Nawet jeśli jest się wśród ludzi, można to uczynić w taki sposób, że nikt tego nie zauważy. Tak rozpoczętą Godzinę Obecności przy Sercu Jezusa trzeba prowadzić dalej w cichym skupieniu z racji obecności naszego Pana, ale bez jakiegokolwiek przymusu, spełniając swe codzienne obowiązki pod wejrzeniem najlepszego Mistrza, tak jakby się je wypełniało pod okiem szanowanego i kochanego ojca. Od czasu do czasu trzeba wspomnieć, że jest się na straży świętego Przybytku i należy zwracać wzrok swej duszy na ukochanego Jezusa, opuszczonego w tabernakulum. Dobrze jest odmówić wówczas akt miłości lub inną modlitwę strzelistą.

 

Nie należy zapominać o grzesznikach i o obecnych potrzebach Kościoła Świętego. Trzeba odmawiać za nich możliwie najczęściej Drogocenne ofiarowanie: Przyjmij Ojcze Święty jako ofiarę na potrzeby Kościoła i jako zadośćuczynienie za grzechy ludzi tę bezcenną krew i wodę, które wypłynęły z rany Boskiego Serca Jezusa – i zmiłuj się nad nami. Należy też przedstawiać Panu Jezusowi wszelkie, choćby najmniejsze, wyrzeczenia się czegoś, np. ciekawskiego spojrzenia, ostrego słowa, odruchu zniecierpliwienia. Godzinę Straży można zakończyć odnowieniem zobowiązań przynależności do Arcybractwa oraz odmówieniem modlitw Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo w intencjach Ojca Świętego.

Facebook