Szkolne Koło Caritas (SKC)

bez

Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej w Lutoryżu powstało jesienią 2013 roku. Jest organizacją dziecięcą działającą na terenie Szkoły, pod nadzorem Dyrektor Szkoły i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

 

Końcem września 2013r. Dyrektor Alina Ladzińska, odpowiadając na prośbę uczniów pragnących zaangażować się w działalność społeczną i charytatywną, zwróciła się do Caritas Diecezji Rzeszowskiej z prośbą o powołanie na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu, Szkolnego Koła Caritas.

 

W październiku Koło zostało powołane. Akt Powołania podpisał ks. Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Biskup Rzeszowski, ks. Jan Wątroba, specjalnym pismem, zatwierdził Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Lutoryżu. Opiekunek Koła została p. Marta Ryba, funkcję asystenta kościelnego pełni ks. Kamil Sowa.

 

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie; uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie; budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

 

Dzieci i młodzież uczą się empatii, wrażliwości na potrzeby bliźnich i bezinteresowności, cech tak potrzebnych w dzisiejszym świecie.

 

Do Szkolnego Koła Caritas należy 34 uczniów z klas IV – VI. Członkowie pragną, aby ich działania były w środowisku szkolnym zachętą i wzorem dla innych, by wypełniać czynnie słowa; „Idź! I Ty czyń dobro!”. Patronem Szkolnego Koła Caritas jest św. Faustyna Kowalska, Apostołka Bożego Miłosierdzia, której relikwie znajdują się w kościele parafialnym w Lutoryżu.

 

Działalność Koła to spotkania formacyjne: zebrania, rekolekcje, rozmowy i praca społeczno – charytatywna.

 

W pierwszym roku swojej działalności, uczniowie wraz z opiekunami organizowali i przeprowadzili różne akcje. Wspierali potrzebujących na świecie, włączając się w ogólnopolskie akcje, np. „Pomoc dla Filipin”, „Pomóżmy Kościołowi na Wschodzie”, „Pomoc dla powodzian na Bałkanach”. Wspierali „Wigilijne Działo Pomocy Dzieciom” i „Jałmużnę Wielkopostną”. Pamiętali o mieszkańcach Lutoryża. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Dnia Chorego przygotowali dla nich prezenty. Z życzeniami odwiedzali chorych i samotnych mieszkańców wsi. Składali życzenia i wręczali wykonane przez siebie upominki jako dar serca, aby i Im rozbłysła gwiazdka radości.

 

Członkowie SKC odwiedzali mieszkańców Domu Seniora „Złote Liście”. Wizyty te były dla wszystkich wielkim przeżyciem. Wzruszenie i łzy pojawiły się na twarzach mieszkańców. Odwiedziny w Domu Spokojnej Starości uczą uczniów wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Dla dzieci były to niezapomniane lekcje wychowawcze, uświadamiając wszystkim, że wokół nas żyją ludzie wymagający szczególnej troski i opieki.

 

Jan Paweł II powiedział: „Bogatym nie jest kto posiada, lecz ten, kto daje”. Myśl ta przyświecała stale członkom Szkolnego Koła Caritas , którzy w ciągu całego roku pamiętali o potrzebujących.

 

Swój wolny czas poświęcali również na różnego rodzaju kwesty, na pomoc słabszym kolegom w nauce, na odwiedziny osób niepełnosprawnych.

 

15 kwietnia 2014 roku był ważnym dniem dla członków Szkolnego Koła Caritas. Wtedy to, z rąk p. dyr. Aliny Ladzińskiej i ks. Kamila Sowy, otrzymali legitymacje członkowskie, dzięki którym stali się pełnoprawnymi członkami SKC.

 

Warto wspomnieć jeszcze o dwóch wspaniałych przedsięwzięciach. Jednym z nich była „Wielka Aukcja Obrazów”. Licytowane były prace plastyczne uczniów naszej szkoły. Zakupić można było również inne wytwory artystyczne młodych twórców: wisiorki, ozdoby, embiematy promujące ochronę przyrody. Aukcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Wylicytowano ponad 50 prac. Pozostałe obrazy (20), za symboliczną złotówkę, otrzymali uczniowie, którzy nie brali udziału w licytacji. Zebrana kwota zestała przekazana w całości na potrzeby Ośrodka Caritas w Budach Głogowskich.

 

15 czerwca 2014 roku SKC zorganizowało koncert piosenki religijnej. Wystąpił Zespół Piosenki Religijnej „PRAY”.

 

Praca w SKC sprawia opiekunom i uczniom wiele radości i satysfakcji. Uczy tolerancji i zrozumienia. Uczniom pomaga ukształtować właściwą hierarchię wartości, szybsze wejście w dojrzałe i odpowiedzialne życie. Maksyma „Czyń drugiemu to, co chciałbyś by Tobie czyniono” na pewno będzie im towarzyszyć w przyszłości.

 

Opiekun SKC Marta Ryba

Tekst pochodzi z Biuletynu „Wiadomości Boguchwalskie” nr 6 (90) 2014

 

Kopia RELIKWIEPatronem Szkolnego Koła Caritas jest Św. FAUSTYNA KOWALSKA – Apostołka Bożego Miłosierdzia, której relikwie znajdują się w naszym kościele parafialnym.

 

ZARZĄD SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Przewodnicząca: Adrianna Frankiewicz

 

Zastępca: Anita Stasiowska

 

Skarbnik: Katarzyna Grasza

 

 

CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Kacper Busz, Wiktoria Jajuga, Maksymilian Kowalczyk, Natalka Stąpor, Oliwia Starmach, Anna Wajda, Maja Radzim, Patrycja Przerwanek, Patryk Guzior, Hubert Surówka,
Adrianna Frankiewicz, Martyna Szczepan, Aleksandra Skubisz, Gabriela Wiśniewska, Andżelika Kwiatek, Oliwia Martoń, Emilia Rębisz, Amelia Smolczyk, Michał Wojewoda, Paweł Ligęzka,
Anita Stasiowska, Katarzyna Grasza, Beata Bieniek, Paulina Surówka, Martyna Pomykała, Martyna Kruk, Jakub Delimata, Hubert Borowiec;

 

OPIEKUNOWIE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

 

Pani Marta Ryba oraz ks. Kamil Sowa

 

STRONA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

http://www.splutoryz.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=119

Facebook