Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa

obraz_intronizacjaWspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów w Lutoryżu powstała 10 czerwca 2010 roku. Opiekunem duchowym został ks. proboszcz Stanisław Boratyn, a animatorką pani Elżbieta Haba. Wspólnota została zgłoszona do Centrali Wspólnot w Krakowie i od tej pory trwa na cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jednocześnie zostały rozpoczęte przygotowania  parafii do uroczystości Intronizacji NSPJ.

18 listopada 2010 roku rozpoczęły się w naszej parafii trzydniowe rekolekcje intronizacyjne przygotowujące parafian do uroczystości Intronizacji. Rekolekcje poprowadził Ojciec Stanisław Demski, redemptorysta.

 

Uroczystość Intronizacji NSPJ w Lutoryżu odbyła się 21 listopada 2010 roku. Mszy Świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ojciec St. Demski, a w koncelebrze uczestniczyli ks. Mieczysław Barć oraz ksiądz proboszcz St. Boratyn i ks. wikary Ryszard Wacek. Akty Intronizacyjne złożyło16 grup zawodowych i społecznych. Po zakończeniu uroczystości każda z grup otrzymała pamiątkowy wizerunek Serca Jezusa Króla, który obecnie widnieje w poszczególnych instytucjach.

 

W pierwszą rocznicę Intronizacji NSPJ w naszej parafii gościliśmy świętej pamięci Ojca Jana Mikruta, który przez wiele lat był krajowym opiekunem duchowym Wspólnot z całej Polski. Ojciec Jan uroczyście poświęcił i pobłogosławił wcześniej przygotowany obraz NSPJ. Po uroczystości rocznicowej obraz przez rok peregrynował po całej parafii.

 

W każdy czwartek po Mszy Św. Wspólnota trwa na adoracji Najświętszego Sakramentu przez 1 godzinę. W ten sposób wypełnia prośbę Pana Jezusa skierowaną do ludzi za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque, by w każdą noc z czwartku na piątek przez jedną godzinę uczestniczyć w Jego śmiertelnym smutku, który przeżywał w Ogrodzie Oliwnym. W duchu wynagrodzenia przepraszamy za grzechy nasze, naszej parafii i całego świata. Modlimy się w różnych intencjach, także za tych którzy się nie modlą, nie wynagradzają i nie adorują Pana Jezusa. W każdy pierwszy czwartek są odprawiane Msze Św. wynagradzające.

 

SŁUŻEBNICA BOŻA ROZALIA CELAKÓWNA

APOSTOŁKA KULTU NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

ORAZ JEGO INTRONIZACJI

 

Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zapoczątkowała Służebnica Boża Rozalia Celakówna, wielka polska mistyczka. Rozalia otrzymała od Pana Jezusa misję dotyczącą Intronizacji NSPJ w Polsce i na świecie.

 

ROZALIA-CELAKÓWNA

 

Rozalia Celakówna urodziła się 19 IX 1901r. na Podhalu w bardzo religijnej rodzinie. Już od najmłodszych lat serce Rozalii płonęło wielką miłością do Pana Jezusa, a dzień I Komunii Św. przyniósł jej niezapomniane doświadczenie Bożej obecności. Rozalia doświadczała również nieustannej opieki Matki Bożej, która prowadziła ją po drogach życia duchowego. Mając 17 lat Rozalia złożyła prywatny ślub czystości. W 19 roku życia Rozalia weszła w „noc ducha”. W czasie jej trwania przeszła przez wielkie cierpienia i udręki. Przez 6 długich lat cierpi napaści złego ducha, przeżywa grozę potępienia i wizje piekła. To bolesne doświadczenie okaże się w planach Bożych niezwykle ważne, gdyż w późniejszych latach skłoni Rozalię do podjęcia heroicznej walki o ratowanie przed potępieniem każdego napotkanego grzesznika i pomoże jej pełnić misję ratowania Polski i świata przed karą odrzucenia. W 1924 roku Rozalia przeniosła się do Krakowa. Pragnęła wstąpić do klasztoru, jednak z nakazu Jezusa podjęła pracę w Szpitalu św. Łazarza na oddziale skórno-wenerycznym. Była to praca dla niej bardzo ciężka. Bardo cierpiała patrząc na grzeszne życie pacjentek. By wyjednać umierającym łaskę nawrócenia, pracowała ponad siły i nieustannie się modliła. Podczas lat służby i ofiary Rozalia coraz bardziej wzrastała duchowo. Codziennie uczestniczyła w Eucharystii i adorowała Najświętszy Sakrament. Od 1930 roku przeżywa wiele proroczych wizji, poprzez które zostaje pouczona o konieczności wyznania wiary przez Naród Polski w Jezusa Chrystusa. Przez Rozalię Pan Jezus przekazał wezwanie, by Polska, jako pierwsza dokonała Aktu Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa przy udziale władz państwowych i kościelnych. Od spełnienia tego warunku Pan Jezus uzależnił ocalenie od zagłady Polski i innych narodów świata. Rozalia zmarła w opinii świętości 13 IX 1944r. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim. Bóg nieustannie potwierdza jej wybraństwo rozdając za jej przyczyną wielkie łaski. Na chwilę obecną Rozalii Celakównie przysługuje tytuł Służebnicy Bożej, a jej proces beatyfikacyjny toczy się już w Stolicy Apostolskiej.

 

ABC INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

 

Intronizacja NSPJ jest wyznaniem naszej wiary i decyzją prawdziwie chrześcijańskiego życia. Jest odpowiedzią na miłość Pana Jezusa płynącą z Jego Serca. To postawienie na pierwszym miejscu w swoim życiu Jezusa. Z miłości do Niego pragniemy żyć zgodnie z prawem Bożym. Postanawiamy w pełni się nawrócić do Boga i skutecznie walczyć z własnym grzechem, aby Bóg mógł królować w naszym życiu. Intronizacja to wprowadzenie Boga na tron, ale tronem tym ma być wnętrze człowieka, życie rodzinne i społeczne. Dlatego intronizacja ma 3 wymiary – osobisty, rodzinny i społeczny.

 

Intronizacja jest wyraźną wolą Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział do Rozalii: „Maria Małgorzata dała wam poznać Moje Serce, a wy kształtujcie dusze na modłę Mojego Serca. Intronizacja nie jest tylko formułką, znakiem zewnętrznym, ale ona ma się odbyć w każdej duszy… Ja chcę niepodzielnie panować w sercach ludzkich.”

 

Pan Jezus objawiając się Rozalii wielokrotnie mówił o swojej miłości do ludzi: „Mów dziecko, zawsze  i wszędzie, że jestem Miłość. Nie ma takiej przeszkody, która powstrzymałaby mnie od udzielenia się duszy, jeżeli ona z bezgraniczną ufnością zbliża się do mnie, mnie szuka i mnie tylko pragnie kochać, a im więcej pragnie mnie kochać, tym więcej będzie jej dane…. Nie bójcie się zaufać bezgranicznie mojej miłości, dobroci i miłosierdziu. Jestem nieograniczony w udzielaniu się duszy.”

 

Pan Jezus skarżył się również na obojętność ludzi: „Za mało jestem kochany. Tak, nie jestem kochany, ludzie wzgardzili mną, a ja ich tak bardzo kocham… Straszną zniewagę i ból  zadają mi grzechy nieczyste, morderstwa (dzieci) i straszna nienawiść, która nie wie co to jest miłość bliźniego, więc mnie pocieszajcie, wynagradzajcie za tych grzeszników.”

 

Jezus objawiając się Rozalii  powiedział również takie słowa: ,,Trzeba ofiary za  Polskę, za grzeszny świat… Jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swoich grzechów to zginie, bo czyni mi straszną zniewagę… Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację NSPJ we wszystkich państwach i narodach na  całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Pamiętaj dziecko, by sprawa tak ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie. Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona. To jest ostatni wysiłek Miłości Chrystusowej na te ostatnie czasy…”

 

INTRONIZACJA NSPJ W ŻYCIU OSOBISTYM

 

Wymiar indywidualny w intronizacji polega przede wszystkim na poświęceniu się, czyli na oddaniu się Bogu i na wynagradzaniu za grzechy, które ma się wyrazić w zerwaniu z grzechem i w dążeniu do prawdziwego zachowania prawa Bożego w życiu. W akcie intronizacji osobistej mówimy:
 „Jezu jesteś Królem”

 

„Jezu jesteś moim Królem” - jesteś moim Panem, Twoja Miłość – moją miłością.

 

„Daj mi poznać wolę Twoją Panie” – bo w niej wypełnia się Królestwo i ja pragnę wypełniać Twoją wolę, bo przez to właśnie potwierdzam, że Ty jesteś Królem w moim życiu, Ty panujesz w moim życiu.

 

I deklaruję: „Oto jestem”.

 

Nie chodzi tu o codzienną krótką modlitwę, ale o postawę całkowitego oddania się Sercu Bożemu. Intronizacja jest i ma być trwałym stanem życia, codziennym uznawaniem wszystkich praw Jezusa. To uznanie Chrystusa jako Króla, aby mógł już zawsze panować w moim sercu i moim życiu.

 

INTRONIZACJA NSPJ W RODZINIE

 

Intronizacja NSPJ w rodzinie jest to uznanie najwyższej władzy Serca Jezusowego nad daną rodziną chrześcijańską. To zaproszenie Jezusa, Króla Miłości do swojego domu. Jest wyznaniem wiary, miłości i pragnienia, by życie rodzinne prowadzić według zasad Dekalogu i Ewangelii. Poprzez intronizację chcemy wprowadzić do naszej rodziny nie jakąś drobną praktykę religijną, lecz życie głęboko religijne. Dom, w którym każdego dnia czczone jest Serce Jezusa, staje się Jego świątynią. Pan Jezus wchodzi tam, jakby był członkiem rodziny, błogosławi jej pracy, dzieli jej radości, uśmierza cierpienia. U stóp obrazu Serca Jezusowego rodzina uświęca się przez wspólną modlitwę. Spoglądając nań z ufnością znajduje pociechę i zachętę do wytrwania, do męstwa w niesieniu codziennego krzyża. Jezus uzdrawia taką rodzinę. Następuje jedność rodziny, członkowie rodziny lepiej się rozumieją, wzajemne relacje są uzdrawiane. Jezus pomaga wyjść z nałogów, chorób, różnych zniewoleń. Do domu wraca pokój, radość, miłość, dobroć, wzajemna służba.

 

Jako ceremonia intronizacja NSPJ  jest uroczystą akceptacją przez rodzinę Bożego królowania kochającego Serca Jezusa. Przed uroczystym aktem intronizacji NSPJ członkowie rodziny biorą udział w rekolekcjach intronizacyjnych w swojej parafii. Podczas rekolekcji otrzymują obraz Serca Jezusa Króla. Akt intronizacji dokonuje rodzina we własnym domu. Członkowie rodziny gromadzą się  przed obrazem Serca Jezusa Króla. Na modlitwie intronizacyjnej gromadzi się cała rodzina, a nie tylko niektórzy jej członkowie. W razie niemożności uczestnictwa w tym akcie niektórych członków rodziny, nieobecne osoby wyrażają swoją wolę uczestniczenia w intronizacji. Akt intronizacji odczytuje głowa rodziny za zgodą jej członków. Odnawia go co jakiś czas, np. w rocznicę, święta, imieniny. Gdy Chrystus zakróluje w rodzinach, to i całe społeczeństwo stanie się Chrystusowym.

 

INTRONIZACJA W ŻYCIU SPOŁECZNYM

 

W pismach SB Rozalii Celak jest mowa o oddaniu Jezusowemu Sercu państw i narodów przez intronizację NSPJ. Aktu tego ma dokonać równocześnie władza kościelna z wiernymi i władze świeckie w imieniu państwa. Według przekazu który Pan Jezus skierował do Rozalii ma to być prymas z rządem. Intronizacja powinna dokonać się w Polsce, żeby według Bożych Praw zaczęto myśleć i działać, by punktem odniesienia był Jezus, a zasady Dekalogu były szanowane i przestrzegane, by to Ewangelia stała się dla Polaków wyznacznikiem życia, a nie pogoń za sprawami tego świata.

 

Jezus powiedział do Rozalii: „Wielkie, ogromne są grzechy narodu. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzech i zbrodnie. A przede wszystkim za grzechy nieczyste, morderstwa  i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli uzna Mnie za Króla i Pana swego w całym tego słowa znaczeniu. Tzn. musi przyjść w Polsce panowanie Chrystusa przez Intronizację. Nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, zupełnym zwrotem ku Mnie.”„Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek.”

 

Jak to wygląda w praktyce na gruncie parafii? Prosząc księdza proboszcza o wystawienie Najświętszego Sakramentu, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ gromadzi się, by wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy swoje, swoich rodzin i parafii. Na adorację zapraszamy inne grupy parafialne, społeczne czy zawodowe i w ogóle wszystkich parafian. Razem się  modlimy i poprzez to przygotowujemy całą parafię do uroczystości intronizacji NSPJ, na której poszczególne grupy uroczyście odczytują Akt Intronizacji. W ten sposób zapraszamy Jezusa do instytucji, zakładów pracy i naszego życia.

 

 

INTRONIZACJA A POŚWIĘCENIE

 

Intronizacja Serca Bożego zawiera w sobie poświęcenie temuż Sercu. Poświęcenie to modlitwa osoby za siebie, za kogoś lub za innych. Papież może poświęcić Bogu całą ludzkość czy niewierzących, biskup może poświęcić Bożemu Sercu swoją diecezję, ksiądz proboszcz parafię, rodzice mogą poświęcić swoje dzieci oraz całą rodzinę, a także każdy sam może dokonać osobistego poświęcenia się Sercu Jezusa. Ale fakt, że ktoś dokonuje aktu poświęcenia nie oznacza, że osoba, której ten akt dotyczy wie o tym czy się na to zgadza. Natomiast akt intronizacji to świadomy wybór Jezusa przez osoby, które takiego aktu dokonują. Wybór, który jest potwierdzony przez poświęcenie. Poświęcić można kogoś Bożemu Sercu, ale za kogoś intronizacji dokonać nie można. Bo intronizacja jest aktem wiary. Wiąże się ściśle z porzuceniem grzechów, a tego nikt za mnie zrobić nie może. Intronizacja to wyznanie wiary i deklaracja życia według tej wiary, a poświęcenie to styl życia, życie według prawa Bożego. Najpierw akt intronizacji, potem akt poświęcenia.

WSPÓLNOTA DLA INTRONIZACJI NSPJ KRÓLA KRÓLÓW I PANA PANÓW

 

 

Doświadczenia mistyczne i duchowe przeżycia Rozalii Celak stały się inspiracją do powstawania Wspólnot dla Intronizacji NSPJ. Wspólnota to modlitewna grupa osób która rozpoczyna swoją pracę na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. Dzieło to podjęły osoby świeckie, bo jest to Dzieło Boże dane świeckim. Wspólnoty mają charakter kościelny – taka Wspólnota parafialna działa za zgodą i błogosławieństwem księdza proboszcza i Biskupa Ordynariusza.

 

Do Wspólnoty może należeć każdy – zarówno osoby działające w jakiejś grupie parafialnej jak i nigdzie niezaangażowane. Wspólnota gromadzi wokół siebie ludzi, którzy pragną być w kościele z potrzeby serca, z miłości do Boga i bliźniego. Zadaniem Wspólnot jest wynagradzanie Bożemu Sercu za grzechy swoje i innych, o co Pan Jezus wiele razy prosił. Spotykamy się  raz w tygodniu na godzinnych adoracjach przed Najświętszym Sakramentem. Adoracje są prowadzone przez Wspólnotę ale na adorację zapraszamy wszystkich parafian. Chcemy modlić się razem, bo celem Wspólnoty jest szerzenie Królowania Bożego w sercach ludzkich, rodzinach, parafiach i Ojczyźnie przez Intronizację NSPJ.

 

Wspólnoty istnieją już w 38 diecezjach. Dzieło intronizacji NSPJ sięga również za granicę. Także w polskim parlamencie istnieje taka Wspólnota. Pierwsza Wspólnota powstała w Krakowie 20 lat temu za zezwoleniem i błogosławieństwem księdza kardynała Macharskiego. Krajowym opiekunem duchowym Wspólnot był do niedawna ojciec Jan Mikrut. Po jego śmierci opiekują się nami redemptoryści. Wspólnoty w diecezji rzeszowskiej  mają ogromne wsparcie i życzliwość biskupa Jana Wątroby, a naszym opiekunem jest ksiądz Janusz Podlaszczak.

 

ZNAK WSPÓLNOTY: wizerunek Chrystusa Króla w koronie, z widocznym Sercem, prawa ręka uniesiona do błogosławieństwa, w lewej ręce berło.

 

CEL WSPÓLNOTY: adoracja Najświętszego Sakra-mentu, wynagradzanie NSPJ za grzechy osobiste, rodzinne i społeczne, szerzenie Królowania Bożego w sercach ludzkich, rodzinach, parafiach, miastach i Ojczyźnie przez Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa, przygotowanie rodzin, parafii i miasta do Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze państwowym.

 

ZADANIA WSPÓLNOTY: cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, raz w miesiącu Msza św. w intencji wynagradzającej oraz intronizacji NSPJ w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, raz w roku ponowienie intronizacji NSPJ w parafii w rocznicę tego aktu, włączanie się w pracę parafialną.

 

CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY: ochrzczeni, mogą należeć do innych wspólnot. Dokonują oni poświęcenia się NSPJ i Jezusa uznają Królem swojego życia. Starają się żyć w stanie łaski uświęcającej. Modlą się codziennie. Uczestniczą w cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Raz w tygodniu w dniu powszednim uczestniczą we Mszy św. Biorą udział w rekolekcjach, sympozjach i czuwaniach organizowanych przez Wspólnotę. Są apostołami Dzieła Intronizacji NSPJ.

 

ZASADY WSPÓLNOTY: działać w ramach parafii, za zgodą i pod opieką ks. proboszcza, utrzymywać jedność ze wspólnotą krakowską (wspólnotą matką), włączać się w inicjatywy uzgodnione z opiekunem diecezjalnym oraz wspólnotą krakowską.

 

WSPÓLNOTY DLA INTRONIZACJI NSPJ MAJĄ POPARCIE BISKUPA JANA WĄTROBY

STRONA PARAFIALNA WSPÓLNOTY (Tylko do odczytu) - Microsoft Word 2015-07-18 124926.bmp

Fragment homilii J.E. ks. Biskupa Jana Wątroby dotyczący Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa wygłoszonej podczas Mszy św. w Uroczystość NSPJ w Katedrze Rzeszowskiej w dniu 27 czerwca 2014r.: „Tę praktykę systematycznej adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie podejmują z radością jakże owocnie członkowie Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Każdego tygodnia zapraszając także inne osoby klękają przed Najświętszym Sakramentem by uczcić, uwielbić, by się tak właśnie przytulić do Jezusowego Serca, ale jednocześnie żeby wynagradzać Sercu Bożemu za grzechy osobiste, rodzinne, narodowe. A jednocześnie by modlić się o królowanie Chrystusa w naszych sercach. Jesteśmy wdzięczni tym wspólnotom, które także dla nas wypraszają potrzebne łaski, które dają piękne świadectwo miłości do Chrystusa, które otwierają się na łaski wypływające z Jego przebitego Serca”.

 

Podczas spotkania opłatkowego Wspólnot w katedrze rzeszowskiej w 2014 roku gościliśmy JE Ks. Biskupa Jana Wątrobę, który skierował słowa błogosławieństwa i poparcia dla Wspólnot:

 

„W odniesieniu do Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wielka życzliwość i całkowite poparcie. Ja bardzo wiele się spodziewam po tym, co wy na kolanach wymodlicie i wyklęczycie. Dzisiaj to jest najskuteczniejszy sposób ewangelizowania”.

 

W liście pasterskim na Wielki Post 2015 roku biskup zachęca wiernych do ożywienia kultu Serca Bożego m.in. poprzez adoracje Eucharystyczne ze Wspólnotami Intronizacyjnymi NSPJ.

 

 

Zainteresowanych Dziełem Intronizacji NSPJ prosimy o kontakt: 

Wspólnota dla Intronizacji NSPJ

31-462 Kraków, ul. Pilotów 28/23 tel. 12 412 61 05

Rzeszów-Katedra Tel; 720-10-73-27

         www.katedra.rzeszow.pl

www.parafia.lutoryz.pl

FOLDERY NA TEMAT INTRONIZACJI I WSPÓLNOT DLA INTRONIZACJI NSJP W JĘZYKU:

 

POLSKIMpolski-pobierz

FRANCUSKIMfrancuski – pobierz

HISZPAŃSKIMhiszpanski – pobierz

ANGIELSKIMangielski – pobierz

UKRAIŃSKIMukrainski – pobierz

 

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ ORAZ ŁASKI ZA WSTAWIENNICTWEM SB ROZALII CELAK

 

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników; prosimy Cię, rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa i Dzieła Poświęcenia się Jego Sercu. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

 

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i wstawiennictwem, umocnieni Światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. boskie Serce Jezusa, błagam Cię, udziel mi, za przyczyną służebnicy Twojej Rozalii, łaski, o którą pokornie Cię proszę.

 

Odmówić:  3x Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo,  3x Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje

Nowennę należy odmawiać przez 9 dni.

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

 

,,Wielkie Wezwanie Serca Jezusowego do Narodu Polskiego. Rozalia Celakówna i Jej Misja”

„Rozalia Celakówna. Wyznania z Przeżyć Wewnętrznych”

„Rozalia Celakówna. Pisma”

Katechezy z cyklu ,,Serce Króla Królów” głoszone w Radiu Maryja przez Ojca Jana Mikruta CSsR

,,ABC dla tych co na ambonie i pod amboną – Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa „Wybór Jezusa w tajemnicy Serca” Ojciec Jan Mikrut CSsR

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA CZWARTKOWE ADORACJE

 

 

Audycje radiowe:

Audycja 1 – Intronizacja NSPJ, SB Rozalia Celak, Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ
Audycja 2 – Intronizacja NSPJ w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym
Audycja 3 – Wspomnienie ojca Jana Mikruta, opiekuna duchowego Wspólnot dla Intronizacji NSPJ
Audycja 4 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i wynagrodzenie NSPJ
Audycja 5 – Duchowość Rozalii Celakównej
Audycja 6 – Świadectwa
Audycja 7 – Intronizacja NSPJ czy Chrystusa Króla
Audycja 8 – Kult NSPJ. Wspólnoty
Audycja 9 – Życie Rozalii Celakówny

 

Facebook