Nabożeństwa

ostatnia-wieczerza-leonardo-da-vinci

 

Czas Letni                                        Czas Zimowy

Poniedziałek – Sobota:                            Poniedziałek – Sobota:

godzina: 18:00                                                            godzina: 17:00

Niedziela:                                                   Niedziela:

godzina: 8:00, 10:30, 15:00                                        godzina: 8:00, 10:30, 15:00

 

 

„Gdyby ludzie poznali wartość Eucharystii, kierowanie ruchem przy wejściach do kościołów musiałoby się stać obowiązkiem służb publicznych.”

(św. Teresa z Avili)

 

OBOWIĄZEK UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ

W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. oraz powstrzymywać się od wykonywania tych prac i zajęć, które:

•    utrudniają oddawanie Bogu czci,

•    utrudniają przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,

•    utrudniają korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (kan. 1247 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

 

Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (tamże, 1248 §2).

 

Nowa lista świąt nakazanych:

•    Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok (1 I)

•    Objawienie Pańskie (6 I)

•    Wniebowstąpienie Pańskie – w VII Niedzielę Wielkanocną (nie we czwartek)

•    Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)

•    Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Boskiej Zielnej (15 VIII)

•    Wszystkich Świętych (1 XI)

•    Boże Narodzenie (25 XII)

 

Facebook